Selamat Datang

Sila berikan komen / pandangan yang membina, semoga kita dapat berkongsi maklumat bagi meningkatkan lagi professionalisme keguruan. Wassalam.

Mulakan bicara dengan ...

Mulakan bicara dengan ...
Dengan nama ALLAH yang Maha pemurah lagi Maha pengasihani

Saturday, November 21, 2009

KMK Pensyarah Baru IPGM

Jurulatih KMK

Sesi Pesuruhjaya Negeri MPKLM

Terowong Anugerah

Kursus KMK Pengenalan dan Pkt. 1 telah dijalankan di Puteri Bayu Resort, Pulau Pangkor pada 17-20 November 2009. Seramai 19 orang peserta kursus dan 15 orang jurulatih telah hadir di kursus ini. Saudara Ab. Rahim (Pen. P/J Zon Tengah) telah menerajui KMK ini dari awal hingga akhir. Penutupan kursus telah dilaksanakan oleh Tn. Hj. Kamar (Pesuruhjaya Negeri MPKLM). Semoga peserta beroleh ilmu dan kemahiran dan berazam untuk terus mengikuti kursus lanjutan di tahun depan dan memiliki tauliah dua biji manikayu. Kepada jurulatih yang menyumbangkan tenaga dan idea diucapkan berbanyak terima kasih.