Selamat Datang

Sila berikan komen / pandangan yang membina, semoga kita dapat berkongsi maklumat bagi meningkatkan lagi professionalisme keguruan. Wassalam.

Mulakan bicara dengan ...

Mulakan bicara dengan ...
Dengan nama ALLAH yang Maha pemurah lagi Maha pengasihani

Sunday, August 10, 2014

APC IPGKTI 2014


Telah berlansung pada 7 Ogos 2014 di Dewan Seri Temenggong IPGKTI. Majlis telah disempurnakan oleh Y.Bhg.Dr. Noriati binti A. Rashid, Timbalan Rektor IPGM KPM.Objektif majlis untuk meraikan dan mengiktirafkan staf akademik dan sokongan yang menunjukkan kecemerlangan di peringkat IPGK.


Sebanyak 14 Anugerah Kualiti telah disampaikan dimajlis ini. Antaranya ialah Perkhidmatan Cemerlang (24 orang), Setia Platinum (1 orang), Setia Emas (7 orang), Setia Perak (10 orang), Khas Kepimpinan, Mesra, Ketrampilan, Khas Ketrampilan Pengurusan, Harapan, Penyelidikan, Penulisan, Penulisan Ilmiah, Penulisan Kraetif, Versatil, Pengurusan Versatil dan Permata Temenggong.


Semoga Budaya kerja yang cemerlang menjadi komitmen daripada semua lapisan warga kerja untuk meningkatkan kecemerlanagn organisasi IPGKTI.